GENKI NO MIZU

Thông tin sản phẩm


Magstick neo

Magstick neo Loại 1 thanh

  Ký hiệu
  neo-001
  Giá bán lẻ tiêu chuẩn
  2,400yên (chưa thuế)
  Một bộ gồm
  ・1 thanh Magstick neo
  ・2 gói axit citric
  ・Sách hướng dẫn sử dụng
  Kích thước
  Magstick neo: φ20×100mm
  Đóng gói:120x25x(H)65mm
  Vật liệu sử dụng
  Chất điều hòa nước
  ・Magiê (độ tinh khiết 99,9%)
  ・Quặng tự nhiên
  ・Bi sứ đặc thù
  Thân chính
  ・Nhựa ABS (đạt tiêu chuẩn tự chủ đồ đựng thực phẩm)
  ・Lưới nylon
  Chức năng điều hòa nước
  【Hydro hòa tan】 0ppb → 200ppb
  【Giá trị ORP】 +540mV → -280mV
  【pH】 7,0 → 9,1
  【Clo dư】 0,2ppm → Dưới 0,05ppm
  【Nồng độ magiê】 9,5mg/ℓ → 17,0mg/ℓ
  ※Chức năng điều hòa nước là giá trị thực đo của tổ chức bên ngoài, không phải là thứ đảm bảo chức năng.
  Ghi chú
  ・Hãy ước chừng 500ml ứng với 1 thanh khi sử dụng.
  ・Cần phải vệ sinh 2 tuần một lần.
  ・Thời gian sử dụng: Khoảng 6 tháng

 Mua sản phẩm ở đây

Magstick neo Bộ 6 thanh [kèm tay cầm]

  Ký hiệu
  neo-006
  Giá bán lẻ tiêu chuẩn
  12,000yên (chưa thuế)
  Một bộ gồm
  ・6 thanh Magstick neo
  ・Sách hướng dẫn sử dụng
  ・1 tay cầm dành cho chai nhựa PET (kèm phễu)
  Kích thước
  Magstick neo:φ20×100mm
  Tay cầm:130x70x150mm
  Đóng gói:120x25x(H) 65mm
  Vật liệu sử dụng
  Chất điều hòa nước
  ・Magiê (độ tinh khiết 99,9%)
  ・Quặng tự nhiên
  ・Bi sứ đặc thù
  Thân chính
  ・Nhựa ABS (đạt tiêu chuẩn tự chủ đồ đựng thực phẩm)
  ・Lưới nylon
  Tay cầm
  ・Nhựa styren
  ・Nhựa ABS
  ・PP/ nhựa silicon
  Chức năng điều hòa nước
  【Hydro hòa tan】 0ppb → 200ppb
  【Giá trị ORP】+540mV → -280mV
  【pH】7.0 → 9.1
  【Clo dư】0,2ppm → Dưới 0,05ppm
  【Nồng độ magiê】9,5mg/ℓ → 17,0mg/ℓ
  ※Chức năng điều hòa nước là giá trị thực đo của tổ chức bên ngoài, không phải là thứ đảm bảo chức năng.
  Ghi chú
  ・Hãy ước chừng 500ml ứng với 1 thanh khi sử dụng.
  ・Cần phải vệ sinh 2 tuần một lần.
  ・Thời gian sử dụng: Khoảng 6 tháng

 Mua sản phẩm ở đây

Magstick neo Bộ 6 thanh [có axit citric]

  Ký hiệu
  neo-006K
  Giá bán lẻ tiêu chuẩn
  12,000yên (chưa thuế)
  Một bộ gồm
  ・6 thanh Magstick neo
  ・Sách hướng dẫn sử dụng
  ・72 gói axit citric dùng để vệ sinh
  Kích thước
  Magstick neo:φ20×100mm
  Gói axit citric: 3g/gói x 72 gói
  Đóng gói: 120 x 25 x (H) 65mm
  Vật liệu sử dụng
  Chất điều hòa nước
  ・Magiê (độ tinh khiết 99,9%)
  ・Quặng tự nhiên
  ・Bi sứ đặc thù
  Thân chính
  ・Nhựa ABS (đạt tiêu chuẩn tự chủ đồ đựng thực phẩm)
  ・Lưới nylon
  Chức năng điều hòa nước
  Magstick neo Giống bộ 6 thanh [kèm tay cầm]
  Ghi chú
  Magstick neo Giống bộ 6 thanh [kèm tay cầm]

 Mua sản phẩm ở đây

Magstick mini

  Ký hiệu
  BLS-2016M
  Giá bán lẻ tiêu chuẩn
  1,000yên (chưa thuế)
  Một bộ gồm
  ・Magstick mini×1
  ・Sách hướng dẫn sử dụng
  Kích thước
  Magstick mini:φ20×58mm
  Vật liệu sử dụng
  Chất điều hòa nước
  ・Magiê (độ tinh khiết 99,9%)
  ・Quặng tự nhiên
  Thân chính
  ・Nhựa ABS (đạt tiêu chuẩn tự chủ đồ đựng thực phẩm)
  ・Lưới nylon
  Chức năng điều hòa nước
  【Hydro hòa tan】0ppb → 566ppb
  【Giá trị ORP】+660mV → -244mV
  【pH】7.2 → 8.5
  【Clo dư】0.41ppm → Dưới 0.05ppm
  【Nồng độ magiê】9.5mg/ℓ → 17.0mg/ℓ
  Đo bằng cách cho hai Magstick mini vào 500 ml nước máy
  ※Chức năng điều hòa nước là giá trị thực đo của tổ chức bên ngoài, không phải là thứ đảm bảo chức năng.
  Ghi chú
  ・Cần phải vệ sinh 2 tuần một lần.
  ・Thời gian sử dụng: Khoảng 6 tháng

 Mua sản phẩm

Magstick neo Loại can đựng 12L

  Ký hiệu
  TNK-neo12L
  Giá bán lẻ tiêu chuẩn
  38,000yên (chưa thuế)
  Một bộ gồm
  ・1 thân chính can đựng (kèm vòi)
  ・1 bình điều hòa nước
  ・3 túi chứa chất điều hòa nước (112g)
  ・1 bệ đỡ
  ・2 vòi
  ・Sách hướng dẫn sử dụng (bản hướng dẫn lắp ráp)
  Kích thước
  Thân chính can đựng 12L:178x283x(H)350mm
  Bệ đỡ:210x250x(H)90mm
  Chiều cao bệ đỡ đính kèm: 400mm
  Đóng gói:210x320x(H)410mm
  Vật liệu sử dụng
  Chất điều hòa nước
  ・Magiê (độ tinh khiết 99,9%)
  ・Quặng tự nhiên
  ・Bi sứ đặc thù
  ・Lưới PP
  Thân chính
  ・Nhựa PE (đạt tiêu chuẩn tự chủ đồ đựng thực phẩm)
  ・PP
  ・PE
  ・Nhựa styren
  ・Cao su silicon
  Chức năng điều hòa nước
  【Hydro hòa tan】0ppb → 228ppb
  【Giá trị ORP】+540mV → -251mV
  【pH】6.8 → 9.4
  【Clo dư】0.35ppm → Dưới 0.05ppm
  【Nồng độ magiê】0.67mg/ℓ → 3.25mg/ℓ
  ※Chức năng điều hòa nước là giá trị thực đo của tổ chức bên ngoài, không phải là thứ đảm bảo chức năng.
  Ghi chú
  ・Cần phải vệ sinh một lần 1 tháng.
  ・Thời gian sử dụng: Khoảng 2 năm
  ・vật liệu thay thế điều hòa nước (1bag)12,000yên (chưa thuế)
  ・Vòi thay thế・・・500yên (chưa thuế)
  ・Vòng đệm thay thế ・・・100yên (chưa thuế)

 Mua sản phẩm

Loại sink (đặt tại bồn rửa)

  Ký hiệu
  FMRP-16Pb (loại khử chì)
  FMRP-16KS (loại tiêu chuẩn)
  Giá bán lẻ tiêu chuẩn
  Loại khử chì・・・68,000yên (chưa thuế)
  Loại thông thường・・・50,000yên (chưa thuế)
  Một bộ gồm
  ・1 thân chính loại sink
  ・1 viên nang thay thế (loại khử chì hoặc loại tiêu chuẩn)
  ・1 vòi chuyển đổi
  ・1 bộ chuyển đổi nguồn
  ・1 ống đôi (1,5m)×1
  ・Sách hướng dẫn sử dụng
  Kích thước
  Thân chính loại sink:177x112x(H)320mm
  Vòi chuyển đổi:90x50x(H)60mm
  Đóng gói:220x150x(H)370mm
  Vật liệu sử dụng
  Chất điều hòa nước
  ・Magiê (độ tinh khiết 99,9%)
  ・Quặng tự nhiên
  ・Lưới PP
  Thân chính
  ・Nhựa PE
  ・Nhựa ABS (đạt tiêu chuẩn tự chủ đồ đựng thực phẩm)
  ・Cao su nitrile
  Chức năng lọc nước
  【Loại khử chì】
  ・Clo dư
  ・Chì hòa tan
  ・2-MIB (mùi nấm mốc)
  ・CAT (hóa chất nông nghiệp)
  【Loại thông thường】
  ・Clo dư
  Chức năng điều hòa nước
  【Hydro hòa tan】0ppb → 263ppb
  【Giá trị ORP】+635mV → -361mV
  【pH】6.8 → 9.01
  【Clo dư】0.35ppm → Dưới 0.05ppm
  【Nồng độ magiê】0.67mg/ℓ → 5.62mg/ℓ
  ※Chức năng điều hòa nước là giá trị thực đo của tổ chức bên ngoài, không phải là thứ đảm bảo chức năng.
  Ghi chú
  ・Ước chừng thay thế viên nang: 30.000ℓ hoặc 1 năm
  ●Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng mà có trường hợp phải thay thế viên nang sớm.
  【Sản phẩm hao mòn thay thế】
  Viên nang thay thế
  Loại khử chì: 22.000 yên (chưa thuế)
  Loại thông thường: 18.000 yên (chưa thuế)
  Vòi thay thế (kèm bộ chuyển đổi nguồn): 2.700 yên (chưa thuế)
  Ống đôi: 2.000 yên (chưa thuế)
  Bộ vòi chuyển đổi/ ống: 4.000 yên

 Mua sản phẩm